Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Slide2

10.02.2015

Opendemoday