Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

slide1

07.05.2014