Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

IBM Watson Internet of Things

27.06.2017

Шинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль уг арга хэмжээнд оролцохоор бэлтгэж байна.

"IBM Watson IoT" арга хэмжээнд IBM корпорацийн IoT хариуцсан, “Бизнес Хөгжил”-ийн захирал, хатагтай Гаяатри Маги хүрэлцэн ирж сургалт, хакатоныг удирдан явуулах бөгөөд оюутан залуус болон МТ салбарын инженер, мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн нийт 300 орчим оролцогчдыг хамруулж, 3 удаагийн IBM Watson IoT-ийн сургалт семинарыг зохион байгуулах юм. Мөн эдгээр оролцогчдоос шалгарсан 90 хүн буюу 15 баг хакатон тэмцээнд өрсөлдөж, төгсгөлд нь өөрсдийн хөгжүүлсэн шинэ санаа, инновацилаг шийдлээ танилцуулах болно.
Бүртгэл http://bit.ly/2tHDVJH