Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Cтандарт төвшний бодлого, бодолт (Оюутны физикийн олимпиадын 2016)

31.03.2016