Улс орны ирээдүй хүний хөгжилөөс, Хүний хөгжил чанартай боловсрлоос…

Судалгааны тэргүүлэх чиглэл

ШМТДС-ИЙН СУДАЛГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛҮҮД

Тэнхим болон салбарын судалгааны чиглэл дээр үндэслэн ШМТДС-ийн судалгааны тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлсон. Үүнд:

1.     Хиймэл оюун ухаан, их өгөгдлийн олборлолт

2.     Робот судлал

3.     Газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга төсөллөх судалгаа

4.     Үйлдвэрлэлийн ашигтай микроорганизмын ургуулах судалгаа

ШМТДС-ийн судалгааны тэргүүлэх чиглэлүүдийн дагуу эрдэм шинжилгээ, судалгааны үйл ажиллагааг төлөвлөн, магистрант мөн баклаврын хөтөлбөрийн оюутнууд, гадаад дотоодын хамтран ажиллагч байгууллагын багш судлаачтай хамтран хэрэгжүүлж байна. Эрдэм судлалын ажлын хүрээнд шинэ мэдлэг бүтээх, ашиглах, дамжуулахад чиглэсэн судалгааг ШМТДС-ийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын төлөвлөгөөнд тусган явуулж байна.