Улс орны ирээдүй хүний хөгжилөөс, Хүний хөгжил чанартай боловсрлоос…

Маркетингийн баг

Эрхэм зорилго

Инженерийн салбарыг ахлах ангийн сурагчид, эцэг эх болон нийтэд таниулан улс орны хөгжил үйлдвэрлэлээс, үйлдвэрлэлийг  чадварлаг инженерүүд хөгжүүлнэ гэдгийг олон нийтэд ойлгуулахад оршино.

ШМТДС-ийн олон нийтдээ харилцах, танигдалт, маркетингийн үйл ажиллагааг 2020 оноос эхлэн маркетингийн баг томилогдон хариуцан ажиллаж байна. Маркетингийн баг ШМТДС-ийн маркетингийн бодлогын баримт бичиг болон дээд боловсролын сургалтын байгуулгын стратегийн маркетингийн боловсруулан ажиллаж байна. 

Үйл ажиллагааны төрлүүд

  • Сошиал маркетинг
  • Үзэсгэлэн яармаг (зураг)
  • Нээлттэй өдөрлөг
  • ЕБС дээр мэргэжил танилцуулах 
  • Тэтгэлэгт сорилго – 2024
  • Төрөл бүрийн танигдалтын эвэнт 

Гэх мэт ажлууд зохион байгуулж явуулж 10,11,12 ангийнхны мэргэжил сонголтод зөвлөгөө мэдээлэл өгөн ажиллаж байна. ШМТДС-тай хамтран ажилсанаар дараах давуу талууд бий болно.

  • Бодит төсөл дээр хамтран судалгаа хийж, асуудал шийдсэнээр хамтрагч хоёр тал хоёулаа шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгааны баталгаатай үр дүнг өөрсдийн сувгаар олон нийтэд таниулах нь итгэл үнэмшилд нь нөлөөлөх 
  • Мэргэжлийн ангийн оюутнуудыг дадлага хийлгэх
  • Танай компани мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг профессор багш нараас авах боломж бүрдэх

2024 онд ажиллаж буй маркетингийн багийн мэдээлэл

Хамтран ажиллах санал хүсэлтийг marketing@nmit.edu.mn хаягаар хүлээн авна. 

Холбоо барих: Багийн ахлагч: М.Идэрбаатар утас: 88028703

Ахлагчын туслах: Б.Жавзандулам 

Гишүүн: Д.Золжаргал 

Гишүүн: Б.Эрдэнэзул

Гишүүн: Б.Адъяабат

Ня-бо: Б.Мөнхзул