Улаанбаатар хот, БЗД 25-р хороо, 13-р хороолол, Манлайбаатар Дамдинсүрэн 43, Шинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль

Магадлан итгэмжлэл

Шинэ Монгол Технологийн Дээд Сургуулийн бакалаврын 

түвшинд магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрийн жагсаалт 

 

Мэргэжлийн индекс Хөтөлбөрийн нэр Итгэмжлэгдсэн он сар өдөр
011402 Компьютерын ухаан БМИҮЗ-ийн 2022 оны 03 сарын 31-ний өдрийн №31 тоот тогтоол
011401 Багш, математикийн боловсрол БШУ-ны Сайдын 2023 оны 05 сарын 31-ний өдрийн А/241 тоот тушаал
011405 Багш, химийн боловсрол
011409 Багш, физикийн боловсрол