Улс орны ирээдүй хүний хөгжилөөс, Хүний хөгжил чанартай боловсрлоос…

Зайн сургалт

  • DOESAMUST
  • OPEN COURSE WAVE MIT
  • CLASS ROOM багш нар өөрсдийн заадаг хичээл дээр зайнаас орох хичээлүүдээ байршуулан ашигладаг.