Улс орны ирээдүй хүний хөгжилөөс, Хүний хөгжил чанартай боловсрлоос…

Бакалаврын хөтөлбөрүүд

Шинэ Монгол Технологийн Дээд Сургуульд оюутнууд элсэн суралцаж буй бакалаврын хөтөлбөр, мэргэжлийн чиглэлүүд

Мэргэжлийн индекс        Хөтөлбөрийн нэрТэнхимийн нэр
061302Програм хангамж Компьютерын ухааны тэнхим
061301Компьютерын ухаан 
071201Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл 
071309Цахилгааны инженер Мехатроникийн тэнхим
071402Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт 
071501Механик инженерчлэл
071505Мехатроник 
073204Барилгын инженерчлэл Барилга, архитектурын тэнхим
073102Архитектур 
078801Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл Химийн инженерчлэлийн тэнхим 
071101Химийн инженерчлэл 
011401Багш, математикийн боловсрол Боловсрол судлалын тэнхим
011405Багш, химийн боловсрол 
011409Багш, физикийн боловсрол