Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

2016-2017 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн тухай товч танилцуулга