Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

100 хувийн тэтгэлгээр суралцах боломж таны өмнө нээлттэй байна

Тэтгэлэгт хөтөлбөр

  1. Математик, физик, хими, биологи, мэдээлэл зүйн чиглэлээр улсын олимдиадад медальт байр эзэлсэн сурагид 100% хөнгөлөгдөнө.
  2. Аймаг, хотын олимдиадад медальт байр эзэлсэн сурагчид 75% хөнгөлөгдөнө.
  3. Шагналт байр эзэлсэн сурагчид 30-50% хөнгөлөгдөнө.
  4. ЭЕШ-д тухайн чиглэлээр 800 оноо авсан элсэгчдэд сургалтын төлбөрийг 60%-иар хөнгөлттэй суралцах эрхийн бичиг гардуулна.

Тэтгэлэгт хөтөлбөрөөр сурлагын голч дүн 3.5 дээш үзүүлэлттэй суралцсан нөхцөлд дараагийн хичээлийн жилд үргэлжлэн олгогдоно.


Тэтгэлэг хүртсэн оюутнууд


2014-2015 оны хичээлийн жилд Шинэ Монгол Технологийн дээд сургуульд 100% тэтгэлгээр 8 оюутан, 60% тэтгэлгээр 3 оюутан, 30% тэтгэлгээр 3 оюутан, 15% тэтгэлгээр 1 оюутан нийт 15 оюутан тэтгэлгээр суралцаж байна.

Шинэ Монгол Технологийн дээд сургуулийн тэтгэлэг хүртсэн оюутнууд