Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

"Үндэсний тэтгэлэгт сорилго" - Science Challenge 2018 -д зориулсан жишиг даалгаварууд

20.04.2018

"Үндэсний тэтгэлэгт сорилго" - Science Challenge 2018 -д зориулсан жишиг даалгаварууд