"ҮНДЭСНИЙ ТЭТГЭЛЭГТ СОРИЛГО" Олимпиадын бүртгэлийн хугацаа сунгалаа.
Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

"ҮНДЭСНИЙ ТЭТГЭЛЭГТ СОРИЛГО" Олимпиадын бүртгэлийн хугацаа сунгалаа.

03.04.2018

"ҮНДЭСНИЙ ТЭТГЭЛЭГТ СОРИЛГО" Олимпиадын бүртгэлийн хугацаа орон нутгийн сургуулиудын улиралын амралтаас хамаарч 4-р сарын 15 хүртэл сунгагдлаа та амжиж бүртгүүлээрэй. Бүртгүүлэх ЛИНК : https://goo.gl/forms/v1NyxvEe7FaMEz9D2