Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

"ҮНДЭСНИЙ ТЭТГЭЛЭГТ СОРИЛГО" Олимпиадын бүртгэлийн хугацаа сунгалаа.

03.04.2018

"ҮНДЭСНИЙ ТЭТГЭЛЭГТ СОРИЛГО" Олимпиадын бүртгэлийн хугацаа орон нутгийн сургуулиудын улиралын амралтаас хамаарч 4-р сарын 15 хүртэл сунгагдлаа та амжиж бүртгүүлээрэй. Бүртгүүлэх ЛИНК : https://goo.gl/forms/v1NyxvEe7FaMEz9D2