Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Эчнээ олимпиадын бүртгэл


EБС-ийн 12-р ангийн сурагчдад зориулсан Математик, Физик, Химийн хичээлүүдээр нэгдмэл агуулга бүхий жишиг даалгавартай “Science Challenge 2018” тэтгэлэгт сорилго 21 аймаг, 9 дүүрэг буюу Монгол улс даяар 30 цэгт нэгэн зэрэг зохион байгуулагдана. Энэхүү тэтгэлэгт сорилгод оролцсоноор математик, байгалийн ухааны хичээлүүдээр өөрийн мэдлэг чадварын түвшинг үнэлэх, аймаг болон дүүрэгтэй бусад сургуулийн сурагчидтай өөрийн чансаагаа сорих боломжийг бий болгох зорилгоор Шинэ Монгол технологийн дээд сургууль тус эчнээ олимпиадыг зохион байгуулж байна.


Хамрах хүрээ:
Инженерийн мэргэжлээр суралцах ЕБС-ийн 12-р ангийн сурагчид

Хугацаа:
2018 оны 04 дүгээр сарын 21-нд 12:00-15:00 цагт Монгол улс даяар нийт 30 цэгт нэгэн зэрэг явагдана.

Бүртгэл:

  1. 2018 оны 03-р сарын 26-аас 04-р сарын 15-ны хооронд www.nmit.edu.mn вебсайтад ЭНД ДАРЖ онлайнаар бүртгэнэ.
  2. Бүртгэлийн хураамжгүй


Тэтгэлэгт сорилгод оролцсоноор:

  1. Амжилтаараа тэргүүлсэн 15 сурагчдад батламж олгоно
  2. ШМТДС-д 30-50% тэтгэлэгтэй элсэх
  3. Шинэ Монгол-Мабучи тэтгэлэгт 4 жилийн хугацаанд хамрагдах. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.facebook.com/smms.foundation/ хаягаар харна уу.
  4. Тэргүүлэх их сургуулиудын сургалтын хөтөлбөрөөр суралцах
  5. Багш нарын онлайн хичээл


Холбоо барих утас:
9983-5666, 8807-0358, 8904-1428

sc2018@nmit.edu.mn
nmit.edu.mn

Шинэ Монгол технологийн дээд сургууль