Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

ЭРдмийн зөвлөл

ШМТДС-н Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Овог Нэр

Чиг үүрэг

1

Др, Ж. Галбадрах

ЭЗ-н дарга

2

Маг. Д. Гантуул

ЭЗ-н дэд дарга

3

Др, дэд проф О. Сарангэрэл

ЭЗ-н эрдэмтэн, нарийн бичгийн дарга

4

Ph.D. Дэлэг

Гишүүн

5

Др, дэд проф. В. Адъяасүрэн

Гишүүн

6

Др, дэд проф. П. Аюурзана

Гишүүн

7

Др, проф. Б. Энх-Амгалан

Гишүүн

8

Др, Г. Зориг

Гишүүн

9

Ph.D. Ү. Отгонбаяр

Гишүүн

10

Ph.D. М. Отгонпүрэв

Гишүүн

Маг. Э. Цэндсүрэн

Гишүүн