Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Элсэлт - Магистр

2022-2023 ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ДАРААХ ХӨТӨЛБӨРҮҮДЭД ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА:

1. Компьютерийн ухаан

2. Физикийн боловсрол

3. Математикийн боловсрол