Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Элсэлт - Бакалавр

2022-2023 ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ДАРААХ ХӨТӨЛБӨРҮҮДЭД ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА:

1. Компьютерийн ухаан

2. Програм хангамж

3. Барилгын инженер

4. Архитектур

5. Механик инженер - Робот техник