Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Элсэлт авах хөтөлбөрүүд

Элсэлт авах хөтөлбөрүүд


ШМТДС нь 2017 онд элсэлт авах бакалаврын хөтөлбөрүүд:

Тайлбар:

1.Элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг математик, физик, хими, биологийн хичээлүүдийн аль нэгээр өгсөн байх шаардлагатай.

ШМТДС нь 2017 онд элсэлт авах магистрын хөтөлбөрүүд:

  • Нано-шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл
  • Химийн инженерчлэл
  • Програм хангамж