Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Элсэлт авах хөтөлбөрүүд

2019-2020 оны хичээлийн жилд элсэлт авах хөтөлбөрүүд:


ШМТДС нь 2019 онд элсэлт авах бакалаврын хөтөлбөрүүд:

Тайлбар:

1.Элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг математик, физик, хими, биологийн хичээлүүдийн аль нэгээр өгсөн байх шаардлагатай.

ШМТДС нь 2019 онд элсэлт авах магистрын хөтөлбөрүүд: