Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Элсэлт авах хөтөлбөрүүд 2021

Дараах бакалаврын хөтөлбөрөөр элсэлт авч байна:

1. Компьютерийн ухаан

2. Програм хангамж

3. Барилгын инженер

4. Архитектур

5. Механикийн инженер - Робот техник