Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Элсэлт авах хөтөлбөрүүд 2021

Дараах  бакалаврын хөтөлбөрөөр элсэлт авч байна. 

  1. Програм хангамж