Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ 2021