Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна

17.08.2017

Тус сургуульд Улаанбаатар хотоос элсэхийг хүсэгч нь www.admission.nmit.edu.mn цахим хаягаар бүртгүүлэх ба мөн ШМТДС-ийн хичээлийн байранд биеэр хүрэлцэн ирж бүртгүүлж болно. Орон нутагт Монголын их дээд сургуулиудын консорциумын зохион байгуулж буй элсэлтээр очсон тус сургуулийн хуваарь дууссан, эсвэл элсэхийг хүсэгч нь хуваарийг олгох хугацаанд авч амжаагүй тохиолдолд дээрх цахим хаягаар, утсаар эсвэл биеэр ирж бүртгүүлж болно. Элсэлтийн үйл ажиллагаа болон ШМТДС-ийн тухай бусад мэдээллийг 88081428, 88115546, 89041428, 99086451 дугаарын утсаар болон энд дурьдсан цахим мэдээлийн талбаруудаас авч болно.