Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Элсэлтийн бүртгэл эхэллээ

01.07.2015

Шинээр оюутан элсүүлэх бүртгэл 2015 оны 7 сарын 1 - ээс эхэлж байна.