Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

ШМТДС KURUME технологийн дээд сургуультай хамтран ажиллахаар боллоо


Шинэ Монгол технологийн дээд сургууль нь Япон улсын KURUME технологийн дээд сургуультай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж, гарын үсэг зурлаа.


Хамтын ажиллагааны хүрээнд:

  • - Судлаачид болон судалгааны бусад албан хаагчидыг солилцох.
  • - Оюутан солилцох.
  • - Хамтарсан судалгааны төсөл болон сургалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.
  • - Сургалт болон судалгаатай холбоотой материал, нийтлэлүүдийг солилцох.
  • - Олон тооны хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.