Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Шинэ Монгол Эрдмийн Хүрээлэн (ШМТДС)

09.06.2014