Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Шинэ Монгол технологийн дээд сургууль, Шинэ Монгол техник инженерийн коллежийн нээлтийн ажиллагаа

30.09.2014