Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛСЭН.

24.06.2022

ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ЭЛСЭЛТ АВАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

1. АРХИТЕКТУР

2. БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

3. КОМПЬЮТЕРИЙН УХААН

4. РОБОТ ТЕХНИК (МЕХАНИК ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ)

5. ПРОГРАМ ХАНГАМЖ

Суурь шалгалт: Математик эсвэл Физик

Дагалдах шалгалт: Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгэм судлал

БОСГО ОНОО: 450

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААТАЙ ГАДААДЫН СУРГУУЛИУД:
1. TOYOHASHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
2. AKITA UNIVERSITY
3. KURUME INSTITUTE OF TECHNOLOGY
4. YOKOHAMA NATIONAL UNIVERSITY
5. SHINSHU UNIVERSITY
6. CHIBA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
7. YAMAGATA UNIVERSITY
8. NATIONAL PINGTUNG UNIVERSITY
9. NATIONAL UNIVERSITY OF KAOHSHIUNG
ТЭТГЭЛЭГҮҮД:
1. ТЭТГЭЛЭГТ СОРИЛГО – 2022 (10%-70%)
2. ЭЕШ ОНООНЫ ТЭТГЭЛЭГ (10%-40%)
3. ОЛИМПИАДЫН АМЖИЛТ (10%-100%)
4. ШИНЭ МОНГОЛ - МАБҮЧИ ТЭТГЭЛГИЙН САН
Холбоо барих:
Сургалтын алба: 99172098
Мехатроникийн тэнхим: 91001110
Програм хангамжийн тэнхим: 88028703
Барилга архитектурын тэнхим: 88104199