Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

шинэ монгол технологийн дээд сургуулийн оюутны тэтгэлэг

ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГ, УРАМШУУЛАЛ, ХӨНГӨЛӨЛТ


 • Нэрэмжит болон улсын тэтгэлэг, грант:

Суралцах явцдаа амжилттай суралцсан оюутнууд гадаад ба дотоодын нэрэмжит болон улсаас олгох тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой.

 • Урамшуулалт тэтгэлэг (олимпиадын амжилтаас хамаарч):
 • Олон улсын (математик, физик, хими, биологи) олимпиадад медальт болон шагналт байр эзэлсэн сурагчдад 100%  
 • Улсын (математик, физик, хими, биологи) олимпиадын медальт болон шагналт байр эзэлсэн сурагчдад 75%-ийн урамшуулал тус тус олгоно.

Жич: Урамшуулалт тэтгэлэг цаашид үргэлжлэх нөхцлийг журмаар зохицуулна.

 • Хөнгөлөлт тэтгэлэг (ЭЕШ-ийн онооноос хамаарч):

  ЕШ-ын оноо                   Хөнгөлөлт %
  700-749                           20%                             
  750-799                           50%
  800                                   70%