Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН КООСЭН ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖИЙН ТӨГСӨХ КУРСЫН ОЮУТНУУДАД ЗОРИУЛСАН "НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ" - Т ТА БҮХНИЙГ ХҮРЭЛЦЭН ИРЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА.

28.04.2022

ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН КООСЭН ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖИЙН ТӨГСӨХ КУРСЫН ОЮУТНУУДАД ЗОРИУЛСАН "НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ" - Т ТА БҮХНИЙГ ХҮРЭЛЦЭН ИРЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА.
Тус өдөрлөгт
- Мэргэжлийн чиг хандлага, хувь хүний ур чадварийн талаарх чөлөөт хэлэлцүүлэг
- Хувь хүний ур чадварийг тодорхойлох тест
- Мэргэжлийн багш нарын зөвлөгөө
гэх мэт олон үйл ажиллагаа зохион байгуулагдах болно.