Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

ХОТЖИЛТ- УЛААНБААТАР панел хэлэлцүүлэг

26.01.2022

ХОТЖИЛТ- УЛААНБААТАР Шинэ Монгол Технологийн Дээд Сургуулийн Барилга, архитектурын тэнхим болон Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Барилга, архитектурын тэнхим, Хот төлөвлөлт, Судалгааны институтын хамтран зохион байгуулах панел хэлэлцүүлэг 2022 оны 1 сарын 28-ны өдөр 13:00-15:00 цагт Шинэ Монгол Технологийн Дээд сургуулийн 809 тоот хурлын танхимд болно. Уг панел хэлэлцүүлэгийн зорилго нь архитектур, хот төлөвлөлтийн тулгамдаж буй асуудлыг шинжлэх ухааны мэдлэг, арга зүй судалгааны үндэслэлтэй ярилцах энэ чиглэлээр суралцаж буй оюутан залуустай нээлттэй мэдлэг мэдээлэл хүргэх, түгээх зорилготой. Тус панел хэлэлцүүлэг нь оюутануудад мэдлэг түгээх зорилготой хүн хоорондын зайг харгалзан зохион байгуулж байгаа тул оролцох хүсэлтэй хувь хүн байгууллага урьдчилан утсаар холбогдоно уу. 88104199, 99179861