Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Физикийн боловсрол (Магистр)