Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БҮРТГЭЛЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ ЗААВАР
БҮРТГЭЛЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ ЗААВАР
2022.06.27

Улаанбаатар хотоос элсэгчид: 2022.07.08 (09:00-18:00) хүртэл ШМТДС-н байрны 909 тоот өрөөнд ирж бүртгэлээ баталгаажуу...

ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛСЭН.
ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛСЭН.
2022.06.24

ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА. ЭЛСЭЛТ АВАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД: 1. АРХИТЕКТУР 2...