Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Тоёохаши Технологийн Их Сургуульд удирдагч багшийн хамт 2 оюутан дадлага хийхээр явлаа.

20.03.2020

Тоёохаши Технологийн Их Сургуулийн Хүрээлэн буй орчин болон Байгалийн шинжлэх ухааны салбар сургууль дээр Сэижи Иваса профессорын органик синтезийн лабораторид манай сургуулийн химийн багш Д.Баттөгс, магистрант О. Даариймаа болон бакалаврын оюутан Э.Анар нар туршилт судалгаа хийж байна