Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Техник, технологийн салбарт олон улсын түвшинд өрсөлдөх чадвартай инженерүүдийг бэлтгэх зорилготой “Шинэ Монгол технологийн дээд сургууль”, "Шинэ Монгол техник инженерийн коллеж" хичээлийн шинэ байраа хүлээн авч, хичээлийн шинэ жилээ нээлээ.

15.09.2014

Техник, технологийн салбарт олон улсын түвшинд өрсөлдөх чадвартай инженерүүдийг бэлтгэх зорилготой “Шинэ Монгол технологийн дээд сургууль”, "Шинэ Монгол техник инженерийн коллеж" хичээлийн шинэ байраа хүлээн авч, хичээлийн шинэ жилээ нээлээ.