Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Сургалт - Хөтөлбөрийн хороо - Бакалавр

ШМТДС-н Бакалаврын хөтөлбөрийн хорооны бүрэлдэхүүн

Овог Нэр

Чиг үүрэг

Харъяалагдах нэгж

1

Ph.D. дэд проф.

П. Аюурзана

Дарга

Мехатроникийн тэнхим

2

Ш. Амаржаргал

Нарийн бичгийн дарга

Сургалтын бодлого зохицуулалт, оюутны хөгжлийн албаны дарга

3

Ph.D. Проф.

Б. Энх-Амгалан

Гишүүн

Декан, мехатроникийн тэнхим

4

Б. Жавзандулам

Гишүүн

Ерөнхий эрдмийн тэнхимийн эрхлэгч

5

М. Идэрбаатар

Гишүүн

Програм хангамжийн тэнхимийн эрхлэгч

6

Д. Баттөгс

Гишүүн

Нано, Химийн инженерчлэлийн эрхлэгч

7

Ц. Ядамрагчаа

Гишүүн

Мехатроникийн тэнхимийн эрхлэгч

8

Б. Отгонбаяр

Гишүүн

Барилга, архитектурын тэнхимийн эрхлэгч

9

Ph.D. дэд проф. О. Нямсүрэн

Гишүүн

Ерөнхий эрдмийн тэнхим

10

Ph.D. дэд проф. В. Адъяасүрэн

Гишүүн

Ерөнхий эрдмийн тэнхим

11

Д. Гантуул

Гишүүн

Шинэ Монгол эрдмийн хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал

12

Н. Соронзонболд

Гишүүн

ШМТК-н цахилгааны тэнхимийн эрхлэгч