Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Сургалтын журам 2020