Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Судалгаа, бүтээл - эмма багш

ШМТДС-н декан, Цахилгаан мехатроникийн тэнхимийн багш, Доктор, Дэд проф. Б. Энх-Амгалан - Хөхний хорт хавдарыг ангилахад Элманы нейюрал нетворкийг хэрэглэх нь