Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

“Судалгааны үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах ба судалгааны үр дүнг хэрэглэх” сэдэвт семинар амжилттай зохион байгуулагдаж байна

27.01.2016

2016.01.27-ний өдөр ДБШ-ийн “Судалгааны үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах ба судалгааны үр дүнг хэрэглэх” сэдэвт семинар Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль дээр амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Тус семинараар ДБШОУЗҮ-ний зөвлөх проф. А.Галтбаярын “Судалгаа, хөгжүүлэлтийн өнөөгийн байдал”, ДБШОУЗҮ-ний зөвлөх проф. Чан Басаруддины “Судалгаа, хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагааны санхүүжилт”, “РДСЕ тогтолцооны хүрээнд судалгааны төвийг хөгжүүлэх нь” зэрэг илтгэлүүд болон хэлэлцүүлэгүүд явагдаж байна. Уг семинарт ДБСБ-уудын судалгаа эрхэлсэн дэд захирлууд, судалгааны төв, 14 их, дээд сургуулиудын тэргүүлэх судлаач доктор, профессорууд оролцож байна.