Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Судалгааны төсөл, грант