Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Оюутныг сургуулиас чөлөөлөх

Оюутныг сургуулиас чөлөөлөх


Гадаад, дотоодын сургуульд шилжин суралцах тохиолдолд оюутныг сургуулиас чөлөөлөх ба сургалтын төлбөрийн асуудлыг 5.16.11-д зааснаар зохицуулна.

Оюутныг дараах шалтгаанаар сургуулиас чөлөөлөх бөгөөд сургалтын төлбөр буцаан олгохгүй. Үүнд:

Тодорхойгүй шалтгааны улмаас дараалан гурван улирал хичээл судлаагүй;

Эзэмшсэн мэдлэг, чадвараа үнэлүүлэхдээ шударга бус арга хэрэглэх, дүнгийн тодорхойлолтыг хуурамчаар үйлдэх зэрэг зөрчил давтагдвал;

Сургуулийн дотоод дүрэм, журмыг удаа дараа зөрчсөн, (согтууруулах ундаа хэрэглэх, эд хөрөнгийг санаатайгаар эвдэн сүйтгэх, гэх мэт) гэмт хэрэг, ёс суртахууны ноцтой зөрчил гаргасан нь хууль, хяналтын байгууллагаар тогтоогдвол;