Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Орчин

Hub Center

Номын сан 

Уулзалтын өрөө

Хичээлийн өрөө

Сэтгэл зүйчийн өрөө

Спорт зал

Компьютерийн лабораториуд

Физикийн лаборатори

Химийн лаборатори

Хоолны газар