Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Нийслэлийн Боловсролын Газартай хамтарсан МАТЕМАТИК-ийн хичээлийн ээлжит сорилго зохион байгууллаа

04.05.2021


Нийслэлийн Боловсролын Газартай хамтарсан МАТЕМАТИК-ийн хичээлийн ээлжит сорилыг 2021.04.21-ны өдөр Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд зохион байгууллаа. Уг сорилын бодолттой хариуг хүргэж байна.