Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Зарлал

29.06.2015

Элсэлтийн бүртгэл Боловсролын үнэлгээний төвөөс шалгуулагчдын ЕШ-ийн оноо зарлагдсан өдрөөс эхлэх ба орон даяар www.admission.nmit.info хаягаар цахим явагдана. Мөн ШМТДС-ийн хичээлийн байранд биеэр хүрэлцэн ирж бүртгүүлж болно. Монголын их дээд сургуулиудын консорциумын зохион байгуулж буй элсэлтээр тус сургуулийн хуваарь очихгүй тул орон нутгийн элсэгчид цахимаар, утсаар хандах эсвэл биеэр ирж бүртгүүлэхийг анхаарна уу.

лсэлтийн бүртгэл Боловсролын үнэлгээний төвөөс шалгуулагчдын ЕШ-ийн оноо зарлагдсан өдрөөс эхэлнэ. Дуусах хугацааг тухайн үед мэдээллийн самбар болон www.nmit.edu.mn, www.admission.nmit.info хаягаар мэдээлнэ.