Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Дата аналист (Spatial data analyst) ГЭЖ ЯМАР ХҮН БЭ?

23.01.2019

Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл хөтөлбөрийн дэргэдэх нарийн мэргэжил:

Дата аналист (Spatial data analyst) ГЭЖ ЯМАР ХҮН БЭ?