Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Бүтэц, зохион байгуулалт 2022