Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Бүртгэл

ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

Элсэлтийн бүртгэл 2020.06.02-07.10-ны хооронд  www.admission.nmit.edu.mn  хаягаар цахим хэлбэрээр явагдана.