Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл Шинэ Монгол технологийн дээд сургууль, Шинэ Монгол технологийн коллежд ажиллаж байна

03.03.2022

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн Ажлын албаны захирал О.Янжмаа шинжээч ажиллах үйл ажиллагааг нээж "Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн хамтын ажиллагаа, чанарын баталгаажуулалт" сэдвээр танилцуулгыг Шинэ Монгол технологийн дээд сургууль, Шинэ Монгол технологийн коллежийн хамт олонд хийж байна.