Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

/БОДОЛТ: ФИЗИК/ ТЭТГЭЛЭГТ СОРИЛГО 2019 - SCIENCE CHALLENGE 2019

08.05.2019

#О_НЯМСҮРЭН #ФИЗИК #LIGHTBOARD

ТЭТГЭЛЭГТ СОРИЛГО БОДОЛТ | LIGHTBOARD ОНЛАЙН ЦУВРАЛ ХИЧЭЭЛ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ЭНДЭЭС ХАРНА УУ:

Математик: https://youtu.be/sc04k4jw5aI,

Хими: https://youtu.be/0GM2ogReFRg

СОРИЛГЫН ДҮНГ ЭНДЭЭС ХАРНА УУ: http://admission.nmit.edu.mn/science.htm