Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

/БОДОЛТ: МАТЕМАТИК/ ТЭТГЭЛЭГТ СОРИЛГО 2019 - SCIENCE CHALLENGE 2019

08.05.2019

/БОДОЛТ: МАТЕМАТИК/ ТЭТГЭЛЭГТ СОРИЛГО 2019 - SCIENCE CHALLENGE 2019

ШМТДС-ийн Математикийн багш Ц.Тайвансайхан бодолтуудыг тайлбарлан хүргэж байна.

ШМЭХ, ШМТДС-иас санаачлан ЕБС-ийн төгсөх ангийн сурагчдын дунд “Математик-физик” “Математик-хими” гэсэн хичээлээр "Тэтгэлэгт Сорилго"-ыг 2 дахь жилдээ амжилттай зохион байгууллаа.

Хүүхэд залуучуудын шинжлэх ухаан, инженер техникийн боловсролыг дэмжих зорилготой үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд нэгэн зэрэг, үнэ төлбөргүй зохион байгуулж байгаа нь манай сургуулийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэрэгжүүлж буй томоохон ажлын нэг билээ.