Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ЖУРАМ