Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Ахисан төвшний бодлого, бодолт (Оюутны физикийн олимпиад 2016)

31.03.2016